O nás

Proč právě naše kurzy

Školením první pomoci se zabývám od roku 2005. Protože jsem chtěl, aby si účastníci kurzů nabité vědomosti dlouho pamatovali a nebáli se je použít i v praxi, musel jsem změnit od základu celý zaběhlý systém výuky, jak jsem jej znal z jiných kurzů a školení. Tehdy jsem začal přemýšlet o formě kurzu, kde by se zábavnou formou propojila teorie s praktickým nácvikem a místo přednášení jedné osoby by se jednalo o oboustrannou diskusi mezi lektorem kurzu a účastníky, tzv. "škola hrou". Co se týká první pomoci dětem, je to naprosto specifické téma, protože děti jsou malé a poskytnutí první pomoci musí být rychlé a šetrné. Výjezdy k nim se na celé naší práci podílejí zhruba pěti procenty a vyvolávají i u záchranného personálu zcela jiné pocity. Většina dospělých (například rodičů, vychovatelů a učitelů) se pak hlavně kvůli strachu necítí zcela jistá v technikách, jak poskytnout dětem účinnou první pomoc.